Czy konserwatyzm może być postępowy?

Większość czytelników widząc słowo konserwatyzm obok słowa postępowy, zapewne łapie się za głowę i ze zdumieniem zastanawia, jak w ogóle można połączyć te dwa pojęcia. Być może również zbitka tych dwóch słów, części z nas, kojarzy się z jakimś wynaturzeniem, jakąś nieudolną próbą połączenia tego, co do połączenia się zwyczajnie nie nadaje. Przecież konserwatyzm to tradycja, zachowanie tego co stare, tego co działało przez wieki. Postęp zaś kojarzy z nowym, nieznanym, nierzadko trudnym do zaakceptowania. Wbrew tej powszechnej intuicji, spróbujmy jednak porównać oba pojęcia i doszukać się części wspólnych, zestawiając nurt filozoficzny i polityczny jakim jest konserwatyzm z myśleniem o postępie, rozwoju, zmienianiu świata i społeczeństwa, które prowadzić miałoby do jego rozwoju.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Elitaryzm – część II

Podejmując po raz kolejny rozważania o elitach, warto raz jeszcze zadać pytanie, dlaczego są one potrzebne społeczeństwu? Próbując odpowiedzieć na to pytanie z nieco innej perspektywy, można należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zorganizowany jest współczesny świat, zachodni w szczególności.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Dlaczego w ogóle rozmawiamy o cywilizacjach?

Tematyka tego bloga bardzo często dotyka tematów związanych z teorią cywilizacji. Staram się przedstawiać i analizować spojrzenia na cywilizacje prezentowane przez najwybitniejszych badaczy tej materii. Również w innych tekstach, poruszając problemy z wielu dziedzin życia społecznego nawiązuję do cywilizacji, tego co je kształtuje, utrzymuje w ryzach, jak również tego co je niszczy. Nie przechodzę obojętnie obok kwestii relacji międzycywilizacyjnych, zwracając uwagę na konsekwencje płynące ze spotkań tychże zbiorowości. Wreszcie staram się omawiać to, co najważniejsze dla cywilizacji, w której żyjemy oraz do której chcielibyśmy nawiązywać. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Teorie cywilizacji | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zwycięstwo historii

Historia jest nauczycielką życia, która jeszcze nigdy nikogo nie nauczyła. To powiedzenie dosyć często pojawia się ustach historyków. W ciekawy sposób powiedzenie to koresponduje z cytatem hiszpańskiego filozofa Jose Ortegi y Gasset’a o tym, że “ci, którzy nie znają historii, są skazani na jej powtarzanie”. Z zestawienia obu tych fraz możemy wyciągnąć wniosek, że historia jest potrzebna, wiele możemy z niej wyciągnąć, a jednocześnie nie robimy tego, przez co narażamy się na powtarzanie tych samych błędów.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Przedwojenne sylwetki #5 – Stanisław „Cat” Mackiewicz

W dzisiejszym wpisie przypomnimy sylwetkę Stanisława „Cat” Mackiewicza, konserwatywnego publicysty i polityka, a także premiera rządu RP na uchodźstwie w latach 1955-56. Jest to postać dla wielu kontrowersyjna i niejednoznaczna, to też zwłaszcza z tego względu warto o niej napisać.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przedwojenne sylwetki | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zderzenie cywilizacji – część II

Kontynuując rozważania nad wizją świata Samuela Huntingtona, którą zaprezentował on w swojej książce Zderzenie cywilizacji należy przyjrzeć się jego koncepcji paradygmatów. Bazując na naukach Thomasa Khuna, Huntington stwierdza, że świat po zimnej wojnie można próbować opisać za pomocą paradygmatów, które najlepiej oddają zastałą rzeczywistość, pomimo iż nie wyjaśniają istoty rzeczy w sposób pełny. Zauważa on zatem, że paradygmat zimnej wojny może być zastąpiony kilkoma innymi, prezentującymi różne, niekoniecznie zgodne ze sobą spojrzenia.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Teorie cywilizacji | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Przedwojenne sylwetki #4 – Eugeniusz Romer

W kolejnej edycji cyklu przedwojenne sylwetki prezentujemy postać wybitnego polskiego naukowca – Eugeniusza Romera. Twórcy nowoczesnej polskiej kartografii, geografa oraz specjalisty od geopolityki. Jego wkład zwłaszcza w tę ostatnią dziedzinę jest nieoceniony. Nakreślił koncepcje geopolityczne, których echa są aktualne do dziś. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przedwojenne sylwetki | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Zderzenie cywilizacji – część I

W 1993 roku czasopismo Foreign Affairs opublikowało artykuł amerykańskiego politologa Samuela Huntingtona pod tytułem Zderzenie cywilizacji? Odbiór artykułu był bardzo różny i wywołał ożywioną dyskusję na całym świecie. Artykuł stał się przyczynkiem do książki The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, w tłumaczeniu Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Teorie cywilizacji | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Elitaryzm – część I

Społeczeństwo jak wody potrzebuje elit. Stwierdzenie to wydaje się oczywiste i intuicyjne, choć z pewnością wiele osób będzie z nim polemizować. Jednak nie sposób zaprzeczyć, że w każdym zdrowym organizmie społecznym potrzebni są ludzie, którzy mają wiedzę i umiejętności, by to społeczeństwo prowadzić i rozwijać. Czy nam się to podoba czy nie, potrzebujemy autorytetów w różnych dziedzinach, ekspertów, specjalistów, osób które po prostu mają szeroką wiedzę o tym, jak działa świat. Potrzebujemy także liderów, którzy będą potrafili poprowadzić masy w odpowiednim kierunku, w dobie kryzysu. Mimo to, słowo elita budzi dzisiaj skrajnie pejoratywne skojarzenia wśród wielu osób z różnych kręgów społecznych, nawet z przeciwnych biegunów sceny politycznej. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Relatywizm wartości

Ponad dziesięć lat temu, włoski naukowiec katolicki Roberto De Mattei napisał książkę pod tytułem ‘Dyktatura relatywizmu’. Nawiązując w niej do homilii papieża Benedykta XVI wygłoszonej w 2005 roku Pro eligendo Romano Pontifice stwierdził, że światem owładnęło niebezpieczne zjawisko zwane relatywizmem moralnym. Pochylając się nad tym problemem, De Mattei analizuje współczesny świat przez pryzmat czegoś, co nazywa dyktaturą relatywizmu, dochodząc przy tym do wniosków interesujących, ale i z perspektywy konserwatywnej, niebezpiecznych. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz