Manifest

Projekt scripta manent rozpoczynamy od utworzenia bloga o tematyce społecznej, historycznej i filozoficznej. Jesteśmy pasjonatami historii, w której dostrzegamy ogrom wartości i prawd, na których zbudowana jest teraźniejszość. Pragniemy wyciągać z niej wnioski, uczyć się na błędach naszych poprzedników, czerpać to, co dobre w tradycji lat minionych i wyeliminować to, co groźne i niebezpieczne. Doceniamy rolę nauk społecznych, które pomagają nam zrozumieć mechanizmy, na których opiera się współczesna nam rzeczywistość. Łącząc nauki płynące z historii, socjologii, geopolityki, nauki porównawczej o cywilizacjach, staramy się kierować nasze myśli ku przyszłości i rozwojowi.  

Chcemy, aby kraj, w którym żyjemy, w którego tradycji się wychowaliśmy, rozwijał się i bogacił, również intelektualnie. Aby kształcił elity zdolne przyczynić się do rozkwitu naszej społeczności. Dojrzałe społeczeństwo, świadome swoich wad i zalet, świadome otaczającego świata i płynących z niego zagrożeń, posiada siłę przezwyciężania nawet najtrudniejszych dziejowych problemów. Posiada zdolność zapewnienia wszystkim jego członkom dobrobytu, bezpieczeństwa i rozwoju duchowego. 

Wierzymy, że również dzisiaj, mimo daleko idących zmian w strukturach społecznych globalizującego się świata, naród polski istnieje, jest elementem cywilizacji łacińskiej
i wykazuje się na tyle dużą samoświadomością i zdolnością do przetrwania, że warto starać się o zachowanie jego tkanki, a także rozwój i doskonalenie na różnych polach. 

Naród polski, którego częścią czujemy się bezsprzecznie, posiada ogromny potencjał intelektualny i kulturowy. Wyrazem tego są postaci historyczne, które walnie przyczyniły się do rozwoju polskiej nauki, życia społecznego i politycznego. Sylwetki tych postaci, będziemy chcieli przybliżyć współczesnemu czytelnikowi. Zaskakujące jest, że pochylając się nad ich życiorysami, dokonaniami i twórczością, mimo upływu lat, wciąż możemy się od nich wiele nauczyć. 

Nie da się również zaprzeczyć, że jako Polacy, jesteśmy częścią społeczności globalnej, która od momentu powstania charakteryzuje się różnorodnością. Może być ona piękna i pouczająca, pod warunkiem zachowania podstawowych zasad i zależności występujących pomiędzy zbiorowościami ludzkimi. W dzisiejszym świecie zrozumienie tych zasad nie jest łatwe. Jednym z naszych celów będzie ich głębsze studium. 

Kierując się wiarą w to, że scripta manent (łac. słowo pisane pozostanie), pragniemy przelać na papier (choćby i ten internetowy) wyniki naszych rozważań nad społeczeństwem, historią
i narodem w nadziei, że znajdą się czytelnicy, których nasza praca zainteresuje, choćby fragmentarycznie. Liczymy, że podejmą z nami polemikę – uruchomienie szerszej dyskusji na pewne poruszane tutaj tematy, jest również jednym z naszych celów. Wszak nie jesteśmy nieomylni i chcemy do jeszcze ciekawszych wniosków dochodzić z pomocą czytelników.  

Dalszym etapem projektu, będzie kanał na YouTube, a w przyszłości być może większa platforma medialna ukierunkowana na publicystykę społeczną. Wierzymy, że jeżeli uda nam się z naszym przekazem trafić do szerszego grona odbiorców, zainteresować ich tematami, które poruszamy, zbudujemy coś pięknego i wartościowego.  

Zespół Scripta manent