Ekoterroryzm

Obecnie wiele mówi i pisze się na temat ekologii. W przestrzeni działa mnóstwo organizacji działających w celu ochrony roślin, zwierząt oraz innych elementów natury. Czy działania te zawsze są działaniami służącymi dobru tychże? Okazuje się, że nie zawsze. Sprzyja temu funkcjonowanie organizacji o profilu ekoterrorystycznym. Coraz częściej także działania podejmowane przez takie organizacje jak Greenpeace, noszą ślady działań destrukcyjnych, które zamiast służyć środowisku, jeszcze bardziej mu szkodzą.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Co z tą wolnością?

Wydawałoby się, że wolność jest pojęciem tak dalece zrozumiałym i naturalnym dla każdego cywilizowanego człowieka, że wszelkie próby jej definiowania i rozważań nad nią, nie są potrzebne. Mimo to, na przestrzeni dziejów, wolność rozumowana była i jest nadal w sposób różny i często kolejne nadawane jej znaczenia coraz bardziej od siebie odbiegają, bywając nawet wzajemnie sprzeczne. Intuicyjnie człowiek rozumie wolność jako stan egzystencji pozbawionej przymusu. Wolność od zakazów, nakazów i narzucania czyjejś woli.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Słowa mają znaczenie

 

“Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą”. Średnio zaznajomiony z historią człowiek, wie do kogo należą te słowa i zdaje sobie mniej więcej sprawę z okoliczności, w jakich zostały one wypowiedziane. Można jednak odnieść wrażenie, że w dzisiejszym świecie, powiedzenie to, a raczej jego prawdziwość i realny wpływ mechanizmów, jakie za nim stoją, jest przedmiotem drwin, lub nawet lekceważenia. Współcześnie dostrzec jednak możemy jawną zmianę znaczenia słów, spowodowaną nadmiernym ich używaniem w nieprawdziwym kontekście, do tego stopnia, że przeciętny człowiek nie zdaje już sobie sprawy z właściwego ich znaczenia. Zjawisko to, połączone z rzekomą celowością tych zabiegów, stosowanych na przestrzeni lat, niektórzy zwykli nazywać “rewolucją semantyczną”, co jednak nie wydaje się nazbyt wdzięcznym językowo terminem. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Poszukiwania genealogiczne

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na poszukiwanie swoich przodków. Świadczą o tym chociażby dane przytoczone przy okazji opublikowanego jakiś czas temu artykułu dotyczącego indygenizacji. W dzisiejszym poście próba odpowiedzi na pytanie dlaczego warto szukać, a także garść praktycznych porad jak szukać, żeby coś znaleźć. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Przedwojenne sylwetki #1 – Feliks Koneczny

Na pierwszego bohatera cyklu Przedwojenne sylwetki wybrałem Feliksa Konecznego – wybitnego polskiego historiozofa i badacza cywilizacji. Postać Konecznego jest dziś mało znana i nie funkcjonuje w głównym nurcie nauki porównawczej o cywilizacjach, mimo iż autor ten zajmował się nią w sposób dogłębny.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przedwojenne sylwetki | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Strategia owczego pędu – komentarz polityczny

Do tego, że żyjemy w ciekawych czasach chyba nikogo dziś nie trzeba przekonywać. Pandemia koronawirusa wywróciła nasze życie do góry nogami. Od kilku miesięcy otaczający nas świat zmienił się nie do poznania, zaś codzienność wygląda zupełnie inaczej niż to, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie dekady. Ze światową epidemią coraz częściej zbiegają się także wydarzenia, które wywołują niepokoje społeczne na wielką skalę. Burzliwe demonstracje ruchu Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych po śmierci George’a Floyd’a przerodziły się w brutalne zamieszki, demolowanie sklepów, a nawet doprowadziły do powstania anarchistycznej komuny w Seattle.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Globalizacja w Polsce a powrót do korzeni

Żyjemy w świecie zglobalizowanym. Wieloaspektowość tego zjawiska każe nam odnieść się w tym punkcie do różnych obszarów życia społecznego i to zarówno z perspektywy pojedynczych jednostek jak i grup społecznych. Bogactwo jakim obdarzyła nas globalizacja to chociażby szybkość wymiany informacji, możliwość dokonania ekspresowych zakupów przez Internet czy możliwość pracy zdalnej. Efekty globalizacji to również napływ wzorców kulturowych tożsamych dla świata Zachodniego i Ameryki. Jaki wpływ na polską tożsamość zborową oraz na nasze pojmowanie kultury i tradycji miało to zjawisko? Można w tym punkcie spróbować odnieść się do koncepcji zawartej w rozważaniach Samuela Huntingtona w dziele „Zderzenie cywilizacji”. Huntington wysunął w nim tezę, w której podkreśla znaczenie zjawiska indygenizacji, a wiec powrotu do tradycji lokalnych i narodowych zwyczajów, w następstwie westernizacji. Cywilizacje niezachodnie pod silnym naporem wzorców zachodnich zwróciły się w kierunku znanym im schematów i poczęły na nowo umacniać kulturę lokalną. Przykład stanowi chociażby Turcja, która niegdyś pod rządami Kemal Paszy została wyeksponowana na napływ wzorców zachodnich, później zaś nastąpiło osłabienie tej tendencji i powrót do kultury lokalnej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Nieśmiertelna tożsamość

O roli i znaczeniu tożsamości, narody i społeczeństwa przekonywały się przez wiele lat historii i przekonują po dziś dzień. Tożsamość jest próbą odpowiedzi na pytanie kim jestem? Próbą autoidentyfikacji jednostki w szerszym kontekście społecznym. Trudno dziś zaprzeczyć, że potrzeba odnalezienia się w świecie, w społeczeństwie, jest istotna dla każdego z nas, zaś jej brak stanowić może poważny problem, wywołując dysonans poznawczy. To kim jesteśmy, ma znaczenie przede wszystkim dla nas samych. Bez tej, dobrze ugruntowanej wiedzy, trudno jest nam normalnie funkcjonować i łatwo ulegamy naciskom tych, których poczucie tożsamości jest silnie ugruntowane. Jeżeli dodatkowo, takie osoby, próbują nam własną tożsamość narzucić, może się to w wielu przypadkach skończyć fatalnie. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Kilka słów o demokracji

O demokracji powstały już tysiące dzieł, zaś demokratyczne formy sprawowania rządów stanowią pole do rozważań dla filozofów, politologów i wszystkich zastanawiających się nad tym, jak powinien być zorganizowany świat. Od wieków, ludzie próbują odpowiedzieć na pytanie, jaki sposób sprawowania władzy jest najlepszy, najbardziej skuteczny i sprawiedliwy. Warto zastanowić się czy na pewno, parafrazując słowa Winstona Churchilla, demokracja jest najlepszym ze złych ustrojów wymyślonych przez człowieka? Alexis de Toqueville mówił o demokracji, że jej rządy doprowadzą w konsekwencji albo do chaosu, albo do rządów kolektywno-biurokratyczno-totalitarnych. Jak zatem powinniśmy rozumieć demokrację? Czym jest, czym się stała, a czym być powinna? Znakomita większość ludzi bezrefleksyjnie przyjmuje za niepodważalny fakt to, że demokracja jest jedynym słusznym ustrojem. Nawet jeżeli to prawda, co już warte jest podjęcia dyskusji, warto także zastanowić się, czy rzeczywiście współcześnie wygląda ona tak, jakbyśmy tego chcieli. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Siła autorytetu

Z pojęciem autorytetu ludzkość związana jest od czasów powstania pierwszych cywilizacji. Siła uznania konkretnej jednostki przez grupę była na przestrzeni dziejów widoczna niemal wszędzie tam, gdzie ludzie tworzyli zorganizowane społeczeństwo. Egipscy kapłani, greccy filozofowie, cesarze Imperium Rzymskiego cieszyli się nierzadko ogromnym uznaniem społecznym. Ich zdanie liczyło się znacznie bardziej, niż zdanie innych obywateli, co dawało im możliwość wywierania wpływu na losy i decyzje innych. To właśnie władza i możliwość bezpośredniej lub pośredniej kontroli całych mas ludzkich, jest głównym benefitem posiadania silnego autorytetu. Nic więc dziwnego, że pojęcie to było studiowane i badane przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki, zaś na temat autorytetów powstawały opasłe tomy prac naukowych.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz