Przedwojenne sylwetki #3 – Władysław Studnicki

Bohaterem trzeciej odsłony cyklu Przedwojenne Sylwetki jest Władysław Studnicki. Postać niezwykle ciekawa, choć oceniana w skrajnie różny sposób. Jedni mają go za wizjonera i geniusza geopolityki, inni zaś nazywają germanofilem, lub nawet zdrajcą sprawy polskiej. Niezależnie jednak od oceny tej postaci, jego dorobek i działalność stawiają go w kręgu osób interesujących i wartych przypomnienia. Postaram się przybliżyć tę sylwetkę i pozwolić czytelnikowi wyrobić o niej własne zdanie. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przedwojenne sylwetki | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Prawica i lewica

W myśleniu o polityce, w sposób intuicyjny zauważamy podziały zogniskowane wokół terminów prawica i lewica. Dla przeciętnego obserwatora sceny politycznej naturalnym jest postrzeganie jednych ugrupowań jako prawicowe, innych zaś jako lewicowe. Pomimo, iż nie ma w tym w gruncie rzeczy niczego niewłaściwego, należy stwierdzić, że podziały te, albo zatarły się na przestrzeni wieków, albo też utraciły na znaczeniu. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Polaryzacja i ideowość

Ostatnio opublikowane badania CBOSu prezentują zmieniające się trendy dotyczące poglądów politycznych wśród ludzi młodych, ukazując ciekawe zależności, które prowadzić mogą do zróżnicowanych i wcale nieoczywistych wniosków. W skrócie, wśród młodych ludzi obserwujemy w ostatnim czasie zwrot w lewą stronę. O tym, co taka sytuacja oznacza dla naszego społeczeństwa oraz o innych możliwych interpretacjach tego badania postaram się w tym tekście opowiedzieć. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Przedwojenne sylwetki #2 – Leon Petrażycki

W kolejnej odsłonie cyklu przedwojenne sylwetki przyglądamy się wybitnemu polskiemu prawnikowi, filozofowi i socjologowi – Leonowi Petrażyckiemu. Zapisał się on na kartach historii polskiej nauki, przyczyniając się do rozwoju psychospołecznej teorii prawa. Postaci, które zajmują tak ważne miejsce w kanonie polskiej nauki zdecydowanie zasługują na przypomnienie i przybliżenie sylwetki szerszemu gronu odbiorców. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przedwojenne sylwetki | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Pandemia a kultura pracy

Ostatnie miesiące pokazały nam wszystkim, że praca może być wykonywana z praktycznie każdego miejsca, do którego tylko dociera łącze internetowe. Spowodowało to prawdziwą rewolucję w życiu niejednej osoby. Czy są to zmiany tymczasowe czy może zostaną z nami na zawsze?  Jak na nie reagujemy?

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Baśń o Szurach – komentarz społeczny 

Odnoszę wrażenie, że pandemia koronawirusa wysysa z nas znacznie więcej, niż tylko zdrowie i pieniądze. W dyskusjach, zwłaszcza internetowych, choć niestety coraz częściej także tych prowadzonych na żywo, obserwujemy zjawisko ostracyzmu, kierowanego w stronę osób o innych poglądach.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Czy na proces można wpływać?

 

Inspiracją do powstania tego tekstu była wypowiedź jednego z polityków dotycząca tak zwanej wojny kulturowej pomiędzy umowną lewicą i umowną prawicą. W dużym uproszczeniu, autorowi wypowiedzi chodziło o to, iż różne środowiska mają tendencję do wyolbrzymiania zwyczajnych procesów historycznych i nadawania im większego znaczenia, niż mają w rzeczywistości.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Prawo naturalne

Nad tym skąd się bierze i jak powinno wyglądać prawo ludzkość zastanawia się już od starożytności. Częścią debaty o prawie jest niezwykle ważne rozróżnienie prawa pozytywnego (ius positivum), czyli stanowionego przez ludzi oraz prawa naturalnego (ius naturaleobowiązującego w świecie niezależnie od działań i woli człowieka. Teoretycy i filozofowie prawa próbując znaleźć odpowiedź na pytanie o źródła norm i regulacji prawnych, dokonali podziału na dwa wyżej wymienione porządki prawne. Istnienie prawa naturalnego jest często kwestionowane przez myślicieli i analityków prawa (w szczególności pozytywistów), z uwagi na mało empiryczny charakter tego porządku prawnego. 

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

Propaganda według Cat-Mackiewicza

Propaganda to zjawisko, którego obecność mocno się zaznacza w społecznej rzeczywistości. Jego powszechność i coraz to bardziej wyrafinowane kanały, za pomocą których propaganda trafia do umysłów jednostek, sprawia że warto pochylić się nad nim szerzej. Interesującym i choć już nieco wiekowym dziełem traktującym o propagandzie jest „Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów” Stanisława Cat Mackiewicza, który wspomnienia niniejsze spisał na podstawie doświadczeń z wizyty w Związku Sowieckim w latach 30. XX wieku. Mimo, że dzieło to już liczy kilkadziesiąt lat, to w zasadzie świetnie obrazuje mechanizm funkcjonowania propagandy. Można zaryzykować twierdzenie, że studium Mackiewicza jest wiecznie żywe.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Publicystyka ogólna | Otagowano , , , , | 2 komentarze

Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego część II

Feliksowi Konecznemu zawdzięczamy niezwykle ważny, lecz niestety trochę już dzisiaj zapomniany wkład w historiozofię, ze szczególnym uwzględnieniem nauki o cywilizacjach. W badaniach nad prawami dziejowymi, krakowski historiozof używał przede wszystkim metody indukcyjnej, którą uważał za najbardziej adekwatną w tej dziedzinie nauki. Nie wdając się specjalnie w szczegóły, metoda indukcyjna polega na zbieraniu szczegółowych informacji i spostrzeżeń dotyczących danego tematu i wyciągania z nich wniosków ogólnych oraz budowania praw i zależności. Można ją więc uznać za metodę doświadczalną, poznawczą. Jest przeciwna do metody dedukcji, w której to wysnuwa się ogólną hipotezę na podstawie dostępnych faktów, konfrontując ją następnie z odkrywaną coraz bardziej szczegółowo rzeczywistością. Metoda indukcyjna, a zatem od szczegółu do ogółu, świetnie nadaje się zatem do badania zachowań społecznych w ramach poszczególnych form życia zbiorowego, jakimi są cywilizacje po to, aby móc następnie sformułować prawa ogólne, które takie społeczeństwo charakteryzują.  

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Teorie cywilizacji | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz